ѕопул€рне

√≤ƒ ѕќ ѕ–ќ‘≈—≤ѓ: я  —“ј“» Ѕ”’√јЋ“≈–ќћ

’ороший бухгалтер ц≥нуЇтьс€ скр≥зь: у некомерц≥йних, у державних ≥ приватних установах.

 ¬т≥м, спец≥ал≥ст≥в на ус≥ руки знайдетьс€ небагато. ≤снуЇ безл≥ч норматив≥в, €к≥ регулюють д≥€льн≥сть фах≥вц≥в з обл≥ку.  ожна д≥л€нка роботи в окремо вз€т≥й галуз≥ передбачаЇ знанн€ певних розд≥л≥в законодавства, стандарт≥в ≥ особливостей програмного забезпеченн€. Ќавр€д чи можна знайти людину, здатну охопити неос€жне. ” той же час, потреба у профес≥оналах дуже висока, тому претенденти, €к≥ бажають стартувати в ц≥й проф.сфер≥, ц≥кавл€тьс€ питанн€м, €к стати хорошим бухгалтером. “о з чого ж почати, розбиралис€ спец≥ал≥сти ћ≥жнародного кадрового порталу hh.ua?

ƒопитлив≥сть – двигун прогресу.

÷≥кавий факт: у звТ€зку ≥з затребуван≥стю прац≥вник≥в галуз≥ ≥ перетином њх обовТ€зк≥в ≥з завданн€ми ≥нших фах≥вц≥в переквал≥ф≥кац≥€ серед бухгалтер≥в – €вище дуже часте. « цього випливаЇ перша порада: д≥йте! якщо працюЇте на склад≥, в≥дм≥нно справл€Їтес€ з об≥гом документац≥њ та веденн€м результат≥в ≥нвентаризац≥њ – рухайтес€ дал≥, розбер≥тьс€ в бухгалтерських проводках, €к≥ супроводжують проведенн€ документ≥в. якщо ведете роботу з постачальниками або кл≥Їнтами, опануйте обл≥к деб≥торськоњ ≥ кредиторськоњ заборгованост≥. якщо вам ц≥кавий цей напр€м ≥ ви хочете д≥знатис€, що потр≥бно щоб стати профес≥йним бухгалтером, не б≥йтес€ побути у рол≥ новачка. –озпитайте досв≥дчених колег, вникаючи у тонкощ≥ роботи бухгалтера.

 урси, вища осв≥та або м≥жнародний сертиф≥кат?

ўоб впевнено себе в≥дчути у профес≥йному план≥ – осв≥та Ї необх≥дною умовою. ѕорада друга: почн≥ть з курс≥в. „асу цей спос≥б переквал≥ф≥кац≥њ потребуЇ небагато, але вас ознайомл€ть ≥з азами, проведуть екскурс≥ю по профес≥њ. Ѕезл≥ч фах≥вц≥в знайшли свою першу роботу молодшим бухгалтером або фах≥вцем з первинки саме п≥сл€ зак≥нченн€ курс≥в. √оловне, вибирайте таке м≥сце навчанн€, €кому можна дов≥р€ти: за порадами знайомих, в≥дгуками на сайтах, п≥сл€ пробних зан€ть. јльтернативною формою навчанн€, €ка останн≥м часом набуваЇ все б≥льшоњ попул€рност≥, Ї проходженн€ необх≥дних дисципл≥н онлайн. “ут потр≥бна посидюч≥сть (а €к бухгалтеру без ц≥Їњ €кост≥?) ≥ навички тайм-менеджменту. –езультат може вас приЇмно здивувати.

јле щоб претендувати на посади кер≥вноњ ланки у сфер≥ бухгалтер≥њ, знадобитьс€ ірунтовне розум≥нн€ принцип≥в роботи, знанн€ з економ≥ки.  урсами дл€ накопиченн€ под≥бного багажу не об≥йтис€ – доведетьс€ задуматис€ про вищу осв≥ту.

ќтриманн€ м≥жнародного сертиф≥кату (CAP або CIPA) п≥д силу бухгалтеру з досв≥дом роботи. ќсоблив≥стю Ї те, що на курсах п≥дготовки до ≥спиту з отриманн€ сертиф≥ката вивчають м≥жнародн≥ стандарти. якщо ви плануЇте працювати у велик≥й компан≥њ з ≥ноземним кап≥талом, на€вн≥сть под≥бного сертиф≥ката – необх≥дн≥сть.

” чому пол€гаЇ робота бухгалтера? ќрган≥зац≥€ бухгалтерського обл≥ку на п≥дприЇмств≥ – ц≥ла наука.

Ќайчаст≥ше вид≥л€ють певн≥ д≥л€нки роботи, €к≥ доручають окремим фах≥вц€м:
• банк;
• каса;
• основн≥ фонди;
• нематер≥альн≥ активи;
• зарплата, утриманн€ та нарахуванн€ податк≥в;
• розрахунки з контрагентами;
• обл≥к виробництва;
• обл≥к податку на додану варт≥сть, реЇстрац≥€ податкових накладних;
• формуванн€ ф≥нансовоњ, податковоњ, статистичноњ зв≥тност≥.

ўо повинен знати бухгалтер?

¬ ”крањн≥ веденн€ обл≥ку регламентовано на законодавчому р≥вн≥. “ому бухгалтеру доведетьс€ вивчити норми, що регулюють його д≥л€нку роботи.  р≥м «акону ”крањни «ѕро бухгалтерський обл≥к та ф≥нансову зв≥тн≥сть» доведетьс€ покладатис€ на знанн€ ѕоложень (стандарт≥в) бухгалтерського обл≥ку або ж ћ≥жнародних стандарт≥в ф≥нансовоњ зв≥тност≥. “акож сл≥д знати ѕлан рахунк≥в ≥, звичайно ж, проводки.

ѕодатковий кодекс – ще одна наст≥льна книга бухгалтера. ƒоводитьс€ перегл€дати також норми, ≥нш≥ кодекси та закони. ѕри цьому част≥ зм≥ни законодавства – важливе питанн€ дл€ головбух≥в ≥ начальник≥в в≥дд≥л≥в. “ой, хто бажаЇ стати бухгалтером, повинен бути нац≥лений на пост≥йну самоосв≥ту ≥ в≥дстеженн€ новин у галуз≥.

–ан≥ше бухгалтер користувавс€ рахунками ≥ в≥в записи в «гросбухах», а тепер нос≥њ ≥нформац≥њ зм≥нилис€. Ѕухгалтер повинен знати програми дл€ веденн€ обл≥ку, складанн€ зв≥тност≥. ¬ ”крањн≥ в≥дбуваЇтьс€ некваплива, але впевнена м≥грац≥€ документооб≥гу в електронний вигл€д, тому бухгалтер повинен бути «на ти» з електронними цифровими п≥дписами, реЇстрами, викладеними в ≤нтернет, порталами дл€ платник≥в податк≥в.

ƒе може працювати бухгалтер?

ѕоганий той солдат, котрий не бажаЇ стати генералом. ќсь ≥ новачок у профес≥њ бухгалтера найчаст≥ше м≥тить у кр≥сло головбуха. „асто перше м≥сце роботи задаЇ тон вс≥й карТЇр≥, тому вибирайте компан≥ю усв≥домлено. ” сфер≥ бух. обслуговуванн€ можна працювати на р≥зних типах п≥дприЇмств:
• державн≥ п≥дприЇмства або в установи: доведетьс€ вивчити окремий план рахунк≥в ≥ дотримуватис€ затверджених форм документ≥в – кошторис≥в, розрахунк≥в, указ≥в;
• комерц≥йне п≥дприЇмство: тут впливаЇ на роботу галузь. ¬ибирайте ту, €ка вам ц≥кава, ≥ показуйте себе з кращого боку, щоб зробити карТЇру;
• ф≥рми, €к≥ обслуговують ≥нш≥ п≥дприЇмства на умовах аутсорсингу: працювати доведетьс€ дуже багато, але зароб≥ток зазвичай вище ≥ досв≥д безц≥нний;
• неприбутков≥ орган≥зац≥њ: гранти, кошториси та зв≥ти про використанн€ вид≥лених кошт≥в - все це забезпечуЇтьс€ добре поставленим ф≥нансовим обл≥ком.

ѕочаток – половина справи

якщо у вас виникаЇ питанн€ про те, €к стати профес≥йним бухгалтером, значить, ви бажаЇте стати висококвал≥ф≥кованим спец≥ал≥стом, тод≥ в≥дпов≥дально п≥дходьте до обовТ€зк≥в ≥ прагн≥ть розвиватис€. ÷е прекрасн≥ особист≥ €кост≥, ≥ вони допоможуть вам дос€гти усп≥ху.

√оловне – зробити перший крок. «апиш≥тьс€ на курси, подив≥тьс€ онлайн-уроки, п≥дпиш≥тьс€ на тематичн≥ групи в соц.мережах, пов≥домте безпосередньому кер≥внику про бажанн€ рухатис€ вперед. Ќевелик≥ зусилл€ складутьс€ в шл€х, по €кому ви будете рухатис€ до мети.


 


¬иб≥р редакц≥њ

Ћис
21
ЂЌе потр≥бно вести людей, вони сам≥ знають куди йтиї, - майдан≥вець з “ерноп≥льщини Ц влад≥.

—ьогодн≥ у “ернопол≥ представники громади ≥ влади вшанували учасник≥в обох ћайдан≥в. ƒ≥йство п≥д памТ€тником Ќебесн≥й —отн≥ було традиц≥йним Ц в≥дслужили м≥жконфес≥йну панахиду, формальне слово сказали кер≥вники м≥ста й област≥. —еред 2-3-х сотень присутн≥х Ц майдан≥вц≥в вкрай мало. Ќе анал≥зуЇмо чому, сп≥лкуЇмось з одним ≥з них.

Ћис
13
“ерноп≥льська б≥знес-тренер: Ђ–епутац≥€ Ц це б≥знес-≥нструментї

Ќа њњ стор≥нц≥ у ‘ейсбук Ц довгий список зан€ть. ¬она допомагаЇ розвивати б≥знес, волонтерить у ЂЌоЇвому  овчез≥ї, займаЇтьс€ благод≥йн≥стю. ќлена ƒейнека Ц кандидат економ≥чних наук, доцент економ≥чного ун≥верситету, координатор к≥лькох б≥знесових ≥ волонтерських проект≥в. ѕ≥сл€ 23-х рок≥в викладанн€ у вишах зрозум≥ла, що може вт≥лити своњ вм≥нн€ у ц≥кав≥ших речах. „им живе сьогодн≥ б≥знес-тренер, п≥дприЇмець ≥ просто людина з великим серцем?

Ћис
06
“ерноп≥льський поет н≥коли не зупин€Їтьс€ ≥ н≥чого не боњтьс€

” 2010 р. мистецьк≥ кола “ернопол€ сприйн€ли його €к чужинц€, що керуватиме культурою м≥ста, до €кого перењхав не так давно. ¬≥н кинув виклик непростому середовищу ≥ зовс≥м скоро змусив зважати на свою думку. ƒо перел≥ку його талант≥в додавс€ ще один – управл≥нський. Ўкода, що нин≥ за посадою начальника управл≥нн€ культури та мистецтв “ерноп≥льськоњ м≥ськоњ ради, €кий завжди дасть ≥нформац≥њ на потр≥бних дл€ синхрону 30 секунд, молод≥ журнал≥сти часто не бачать масштабу особистост≥ ќлександра —мика. «≥знаюсь, останн≥ роки й сама гр≥шила короткими коментар€ми, €к≥ може дати чиновник новинарю, адже в≥н – ход€чий ≥нформприв≥д.

Ћис
06
ѕереполох у “ерноп≥льському обласному Ђметодичному курникуї або €к пос≥паки —тепана Ѕарни ≥ Ћюбомира  рупи крадуть грош≥ в держави (документ)

« достов≥рних джерел стало в≥домо, що цього тижн€ в “ерноп≥льському обласному ≥нститут≥ п≥сл€дипломноњ педагог≥чноњ осв≥ти ставс€ справжн≥с≥нький переполох. ¬ цей, за влучним висловом одного педагога «методичний курник», €ким при ном≥нальн≥й на€вност≥ директора ѕетровського ќ.ћ. фактично заправл€Ї його заступник мадам  огут ќ.≤., неспод≥вано нав≥далис€ сл≥дч≥ ”правл≥нн€ державноњ служби боротьби з економ≥чною злочинн≥стю (”ƒ—Ѕ≈«).

Ћис
06
ўедр≥ прем≥альн≥ чиновник≥в √ус€тина на “ерноп≥льщин≥ або “ам, за туманамиЕ

ќс≥нн€ прохолода принесла на √ус€тинщину густ≥ тумани, €к≥ приховують в≥д перес≥чного спостер≥гача не лише обриси об’Їкт≥в навколишнього ландшафту, але й д≥€льн≥сть м≥сцевоњ влади.  як сп≥ваЇтьс€ у в≥дом≥й украњнськ≥й п≥сн≥, за туманом н≥чого не видно…