Популярне

Найбільший виш Закарпаття відкрив новий напрямок

Про новоутворений підрозділ, студентство, кадровий потенціал та майбутніх політологів і державних службовців у розмові з виконувачем обов’язків завідувача кафедри, доктором політичних наук, професором Мирославою Лендьєл.

Мирославо Олександрівно, нещодавно кафедру політології було реорганізовано у кафедру політології і державного управління. Декілька слів про ввірений Вам підрозділ.
– Дійсно, останні організаційні зміни відбулися у січні 2013 року, коли наказом Ректора ДВНЗ «Ужгородський національний університет» проф. Ф. Г. Ващука на базі кафедри політології було утворено кафедру політології і державного управління. Слід наголосити, що цей підрозділ має давню історію. Зокрема, упродовж 1991 – 1994 років кафедра політології мала статус загальноуніверситетської, а з вересня 1994 року була переведена на історичний факультет і стала виконувати дві функції: читання курсів політології та соціології для студентів усіх факультетів університету та спецкурсів з політології для студентів історичного факультету.
Принципово новий етап розвитку кафедри розпочався 9 червня 1998 року, коли кафедрі було видано ліцензію на право підготовки спеціалістів-політологів, перший випуск яких був здійснений у 2003 році. Тому, саме в цьому році, ми маємо нагоду святкувати своєрідний ювілей. Зазначимо, що у 2004 році кафедра сприяла першому випуску студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». Тоді ж уперше відбувся набір студентів на заочну форму навчання.
Таким чином, якщо пропонувати зацікавленому читачеві суху інформацію, то відзначу, що на даний час кафедра політології і державного управління забезпечує підготовку фахівців за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: «Бакалавр»– з нормативним терміном навчання 4 роки (8 семестрів), кваліфікація «Бакалавр політології»; «Спеціаліст»– з терміном навчання 1 рік (2 семестри), кваліфікація «Політолог. Викладач суспільних наук»; «Магістр»– термін навчання 1 рік (2 семестри), кваліфікація «Магістр політології. Викладач суспільних наук». Зауважу, що навчання на заочній формі навчання за програмою бакалаврату триває 5 років. Є можливість здобувати кваліфікацію спеціаліста та магістра заочно, що є цікавою пропозицію для осіб, які вже працюють.
– Яким є кадровий потенціал кафедри?
– Найбільша гордість ввіреного мені підрозділу – це кадри, які можуть забезпечити якісну підготовку фахівців-політологів. Сьогодні до її складу входять 21 викладач та двоє провідних спеціалістів. Серед них троє професорів: окрім мене, доктор історичних наук Микола Вегеш, кандидат політичних наук Юрій Остапець; п’ять кандидатів політичних наук, доцентів (Віктор Петрінко, Анатолій Ключкович, Ольга Сурніна-Далекорей, Наталія Марадик та Євгеній Гайданка), п’ятеро кандидатів історичних наук, доцентів (Володимир Гиря, Михайло Зан, Василь Марина, Маріан Токар та Іван Стряпко); один кандидат наук з державного управління, викладач (Ганна Глухова), один кандидат філософських наук, доцент (Валентин Буркало); шестеро старших викладачів (Володимир Басараб, Маріанна Колодій, Марина Сорока, Наталія Шестак, Ігор Вегеш, Ганна Мелеганич). Двоє останніх, до речі, вже захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук. На посаді провідних спеціалістів працюють Ганна Повханич та кандидат історичних наук Віктор Петрецький.
Співробітники кафедри забезпечують навчальний процес шляхом використання колективних і авторських навчальних посібників, поміж них: «Політологія: підручник» (2008 р.), «Політична наука: Навчально-методичний посібник» (2009 р.). Відзначу, що підручник «Політологія», який був виданий під грифом Міністерством освіти і науки України, був перевиданий вже декілька разів, що засвідчує його популярність, а, отже, високий науковий і методичний рівень серед викладачів і студентів спеціальності «Політологія». Своєрідною «родзинкою» підручника є додаток у формі CD-диску, де представлені програма навчального курсу «Політологія», методичні матеріали до написання наукових робіт студентів, а також тестові завдання для самоконтролю.
– Чи співпрацює кафедра політології і державного управління з практиками у цій галузі?
– Політологія – це наука, завданням якої є вдосконалення «світу політики», що нас оточує, а державного управління – процесів взаємодії між державою і суспільством. Саме тому, ми готуємо наших випускників до практичної «перетворюючої» діяльності. Студенти мають можливість проходити практику в осередках політичних партій, місцевих органах державної влади та місцевого самоврядування тощо. Частина з них залишаються працювати в них після завершення навчання. Окрім того, наші викладачі є бажаними учасниками конференцій, круглих столів, семінарів, що проводяться владними структурами, а політики та управлінці, у свою чергу, запрошуються на наукові форуми, що організовуються нашою кафедрою. Студенти, при тім, беруть участь у проведенні соціологічних та інших прикладних досліджень. Водночас, у навчально-педагогічному процесі ми дотримуємося принципу політичної неупередженості.
–Чи бере участь кафедра у міжнародному співробітництві?
– Наші викладачі та студенти кафедри активно співпрацюють зі вченими сусідніх держав у рамках підписаних двосторонніх міжнародних угод з Педагогічним факультетом імені Дюли Югаса Сегедського університету та Ніредьгазьким педінститутом (Угорщина), філософським факультетом Кошицького університету імені П.Шафарика (Словацька Республіка), Академією наук Угорщини, Академією наук Чеської Республіки, Університетом міста Клуж-Напока імені Бабеш-Бояї, Музеєм історії Сату-Маре (Румунія), іншими. Крім того, співробітники та студенти спеціальності «політологія» є бенефіціарами програм Вишеградського фонду, інших міжнародних ініціатив.
– Мирославо Олександрівно, розкажіть, будь-ласка, про новий напрям – «державне управління»?
– Знання про сферу політики є серцевиною публічного управління, і тому є логічним, що саме фахівці у сфері політичної науки, разом з колегами юристами та економістами, ініціювали підготовку державних службовців. Враховуючи цю обставину, на факультеті суспільних наук УжНУ, до складу якого входить кафедра політології і державного управління, започатковано ліцензування магістратури за спеціальністю «Державна служба» (8.15010005). Крім того, готуємося до запровадження спеціалізації на бакалавраті напрямку підготовки «Політологія», і однією з них буде «Публічна політика та управління».
– Які дисципліни студенти-політологи вивчають в Ужгородському національному університеті? Чи існують можливості для проведення дозвілля?
– Кафедра політології і державного управління забезпечує викладання для майбутніх політологів широкого спектру дисциплін, які мають теоретичний чи прикладний характер. Мова йде про такі: «Історія зарубіжних політичних вчень», «Теорія політичного конфлікту», «Сучасний парламентаризм», «Елітологія», «Політична антропологія», «Політична ідеологія», «Політична психологія», «Соціальна філософія», «Порівняльна політологія», «Політична культура», «Теорія міжнародних відносин», «Філософія політики», «Державне управління і місцеве самоврядування», «Методи політичних досліджень», «Політична соціологія», «Політична регіоналістика», «Партологія», «Етнополітологія», «Світовий процес і геополітика», «Технології виборчого процесу”, «Аналіз державної політики», «Паблік рилейшнз» та інші.
Щодо другого запитання, то без сумніву, студентське життя не можна назвати повноцінним, якщо воно обмежене лише навчанням. Саме тому, факультет суспільних наук, у структурі якого діє кафедра, дає можливість не тільки здобути професійні знання за обраним фахом, а й збагатитись духовно, різнопланово розкритись та проявити себе. Свідченнямцьогоє активна участь наших студентів у значнійкількостікультурних, суспільно-громадських та спортивнихзаходів. Традиційно ФСН проводить фестиваль «Студентський смак», де студентизмагаютьсяв приготуваннібограчу та плову. За роки існування факультету нашістуденти активно брали участь увсіхможливих заходах університету, і нетільки: «Міста МістерУжНУ», «Студентська весна», акція «Серце до серця» та «Зробимісто чистим», приєднання до акціїприсвяченої до Дня боротьбизіСНІДом,річницях незалежності КарпатськоїУкраїнита в інших суспільно значимих заходах.
– Як Ви можете охарактеризувати сучасного студента?
– Сучасний студент – це активна молода людина, яка чітко усвідомлює, чого вона хоче досягнути у житті, в тому числі в професійному плані. Тому викладач, який теж вважає себе сучасним, не може застосовувати авторитарні методи у взаємодії з студентством: успіху має той педагог, який може зацікавити своїм предметом, переконати у важливості знань та навичок, які він здобуває, навчаючись в Ужгородському національному університеті. Водночас, молоді потрібно запропонувати можливість брати участь у наукових заходах, практичній діяльності у сфері політики та управління, тоді кожен студент може розкрити свій потенціал. При тім, стараємося не відставати від сучасних технологій: кафедра має сторінку у соціальній мережі Фейсбук, яка є інформаційним майданчиком для взаємодії між викладачами, студентами, колишніми випускниками спеціальності чи її партнерами і друзями.
–Де після завершення навчання зможуть працевлаштуватися ваші випускники?
– Випускники спеціальності «Політологія» мають змогу працевлаштуватися у державних установах, політичних партіях, громадських організаціях, асоціаціях, фондах, а також працювати в якості політолога в наукових інститутах, центрах, дослідницьких групах, зайнятих вивченням та прогнозуванням політичних процесів. Водночас, наш випускник може працювати у сфері гуманітарних і соціально-політичних питань в інститутах державної влади, органах місцевого і регіонального самоврядування.
Оскільки, випускники здобувають спеціальність «Політолог. Викладач суспільних наук», то вони отримують можливість викладати у вищих навчальних закладах І – ІІ та ІІІ – ІV рівнів акредитації. Кращі випускники кафедри, які виявили нахили і здібності до наукової роботи можуть продовжувати навчання в аспірантурі, яка діє при кафедрі. Якщо підсумовувати, то випускник-політолог може працювати і в освітянській сфері і бути практиком, водночас, є можливість зайнятися наукою. Чому б не скористатися таким шансом?
– Яким Ви бачите розвиток кафедри в найближчому майбутньому?
– Наше найближче завдання – розпочати підготовку магістрів державного управління, а також пройти чергову акредитацію спеціальності «Політологія», до чого співробітники кафедри посилено готуються. Влітку цього року плануємо разом з деякими іншими підрозділами УжНУ опублікувати колективну монографію «Політичні трансформації у країнах Центральної Європи наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть», яка буде використовуватися у навчальному процесі, і, водночас, свідчитиме про високий науковий рівень наших викладачів. Цей продукт є своєрідним підсумком наукової діяльності моїх колег, адже, упродовж останніх років світ побачили багато одноосібних монографій, і, водночас, початком запровадження навчальної моделі «наука – публікація – навчання». Саме за такою схемою діють навчальні заклади в Європейському освітньому закладі, до якого українські виші прагнуть долучитися. Однак, без сумніву, топ-завдання на літо 2013 року долучити до нашого середовища 40 талановитих абітурієнтів-«денників» і 40 студентів заочної форми навчання. Мої колеги, наші студенти вже розпочали зустрічі з абітурієнтами, щоб розповісти їм про можливості навчання в УжНУ та особливості фаху-політолога.
– Ваші побажання майбутнім вступникам?
– Незабаром пролунає останній дзвоник і тисячі учнів залишать стіни своїх шкіл. Це перше в житті серйозне випробування – вступ до вищого навчального закладу. Я бажаю усім абітурієнтам у 2013 році упевнено скласти незалежне тестування та з радістю запрошую майбутніх вступників до дружньої сім’ї кафедри політології і державного управління факультету суспільних наук. Якщо у Вас виникають якісь запитання до мене, не вагайтеся, пишіть на сторінку «Кафедра політології» у Фейсбуку чи на мою електронну пошту: mlendel@bagel.com.ua


повідомляє karpatnews.in.ua/

Закарпаття

Якщо ви помітили помилку, будь ласка, виділіть неправильний текст та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо, що робите нас кращими.


Loading...

Коментарі

Будь ласка, не пишіть повідомлення, що містять образливі і нецензурні вислови, заклики до міжрелігійної, міжнаціональної та міжрасової ворожнечі. Такі коментарі будуть видалені.

система комментування CACKLE

Вибір редакції

Бер
13
Про посіпак голови Тернопільської ОДА Барни

Ігор Василів у своїй сторінці Фейсбук відреагував на заклик голови Тернопільскої ОДА Степана Барни про те що потрібно очистити Тернопільщину від сміття! І мало того вказав на те що Барна вперто не хоче бачити. Від редакції: одні від Барни тікають на більш спокійнійші і перспективніші робочі місця а інші прилипають. Таке життя. Все стає на свої місця.

Бер
10
Автономії угорців на Закарпатті не буде, -Народний депутат з Тернопільщини

Київ не погодиться на створення автономії угорців в Україні. Про це в коментарі LB.ua сказала голова Комітету з міжнародних справ Верховної Ради України Ганна Гопко, коментуючи заяву посла Угорщини в Україні.

Лют
16
Голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук стане кандидатом медичних наук

Захист дисертації відбувся 9 лютого 2018 року у Івано-Франківському національному медичному університеті. Тема дисертації: Клініко-патогенетичні аспекти діагностики та профілактики плацентарної дисфункції.

Лют
10
На Тернопільщині крадуть ліс (фото)

7.02.2018 р. близько 12.00 г. представниця «Автомайдану» Ірина Ванат із працівниками Монастириського райвідділу Нацполіції та місцевою активісткою на узбіччі між м. Монастириська та «Фільварками» зафіксували транспортний засіб марки DAF. Машина стояла без водія на мигаючих «стопах», її кузов був завантажений лісовою продукцією.

Реклама

 Головні новини України і Світу.

 

Загрузка...
Загрузка...
Афіша фільмів на KINOafisha.ua

НОВІ КОМЕНТАРІ


пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Orphus

Locations of visitors to this page

parkovka.ua

Зроблено web-студією